HECTOR

Stredoveké vianočné trhy v Trnave

Stredoveké vianočné trhy v Trnave

Dobové remeslá a nezameniteľná atmosféra. Pomedzi zručných remeselníkov sa prepletajú zvedavé deti, pričom ich rodičia debatujú o počasí pri kotloch s vianočným punčom. Vôňa včelieho vosku, údery kováčskeho kladiva, zvuky brúsenia čepelí a tiché cinkanie oceľových krúžkov majstra zbrojára - to všetko sú Stredoveké vianočné trhy.

Read More